Mumie z bažin

Mumie z bažin

O pořadu

Rašeliniště severní Evropy skrývají mrtvá těla lidí, kteří žili před 2000 lety. Dosud se tu našlo na 100 mumií. Těla se uchovala díky kyselosti, kterou produkuje mech rašeliník. Moderní technologie už dnes vědcům umožňují zjistit, jak tito lidé zemřeli a jaké byly jejich osudy. Mumie jsou objevovány v hloubce 1,8 až 2,4 metru. Právě tam se nacházejí vrstvy z let 500 př. n. l. až 400 n. l. V té době ovšem bylo pohřbívání do bažin netradiční, zesmulí se běžně zpopelňovali. Proto si vědci zpočátku mysleli, že jde o oběti vražd a těla zločinců či vyděděnců. Jak se ale dozvíte, mumie z bažin mnohdy souvisejí s vírou v pohanské bohy a dávnými rituály…

Skvěle zachovalá těla v rašeliništích, dávné pohanské rituály a božstva, staří Keltové…