Léky: Od bylinek po genovou terapii

Léky: Od bylinek po genovou terapii

O pořadu

V roce 1846 byly položeny první základy moderní farmakologie. Poprvé byl použit éter jako anestetikum. Od té doby učinila farmacie i farmakologie velké pokroky. Po mnoho století byla evropská farmacie hlavně o bylinkách. Až později byly sepsány jisté standardy, kterými se řídíme dodnes. V budoucnu se očekává, že dříve, než bude pacientovi podán lék, bude mu odebrán vzorek DNA a pacient dostane lék na míru. Tomuto postupu se říká personalizovaná medicína. Ten přístup však není zcela nový, provozovali ho lékaři již ve staré Persii. Perští lékaři byli ve své době nejlepšími na světě a neznámějším z nich byl Ibn Sina, v evropském světě známý pod jménem Avicenna. Napsal pojednání o sedmi stech lécích. V Evropě byly znalosti o farmakologii uchovávány v klášterech. Zde byly také pěstovány a zpracovávány bylinky. Tak vznikly první lékárny. I dnes se mnoho léků připravuje přímo v lékárnách. Například masti nebo léky se sníženým dávkováním. Většina léků je ale vyráběna masově farmaceutickými firmami. V dnešní době se dají koupit i jiné léky než ty registrované v lékárně. Je možné je objednat snadno přes internet. Podezřelé léky jsou často zachyceny na hranicích. Léky nejprve prochází preklinickými zkouškami. Pak mohou být podávány dobrovolníkům a pak může být lék registrován. Tento systém kontroly je podobný ve všech západních zemích. Čínská medicína je založená na tisícileté tradici. Čínské lékárny nabízejí také konzultace s lékařem. Číňané věří, že pokud je tělo v rovnováze, člověk nemůže onemocnět. 20. století bylo plné průkopnických objevů. Například objev penicilinu Alexandrem Flemingem. V roce 1945 mu byla udělena Nobelova cena. Fleming se stal legendou ještě za svého života. Dále byl úspěšně syntetizován derivát progesteronu, který posloužil k výrobě první antikoncepční pilulky. V roce 1963 byl syntetizován inzulin. Jedním z otců západní medicíny byla práce Paracelsa. Jeho objevy přispěly k přehoupnutí se středověku do novověku. Jemu je také vkládána do úst jedna z toxikologických definic jedu. V dnešní době už ale výzkum není otázkou jedince, ale jedná se o týmovou práci. Léky jsou drahé a v rozvojových zemích se k lékům mnoho lidí nedostane. Proto existují organizace, jako jsou Lékaři bez hranic. Dalším řešením je také výroba generických přípravků.

Proměny přístupů k medikaci v průběhu historie, od Avicenny po léky na míru vyráběné s pomocí analýzy DNA