Koloniální impéria: Touha po zlatě

Objevení Ameriky umožnilo imperiální rozmach Španělsku a Portugalsku. Ani práce milionů zotročených Afričanů a export amerického bohatství však nevydržely věčně… Německý dokument (2008)