Kepler, Galilei a hvězdy

Kepler, Galilei a hvězdy

O pořadu

Galileo Galilei studuje matematiku na univerzitě v Pise. Sice studuje vědu, ale také je vášnivý katolík. Poté zde působí jako mimořádný profesor. Kvůli platu ale brzy odchází vyučovat na univerzitu v Padově. V Benátkách nedaleko Padovy se seznamuje se ženou, se kterou má nakonec 3 děti i přes to, že se nikdy nevezmou. Johannes Kepler studuje v Tübingenu. Kepler se obtížně začleňuje do kolektivu, a tak tu poněkud trpí. V roce 1588 začíná studovat teologii, kde se seznamuje s učením Mikuláše Koperníka. V roce 1594 získává místo astronoma ve Štýrském Hradci. Jako matematik si Kepler příliš nevydělá, a tak musí vyučovat i jiné předměty. Bez studentů má ale čas na své výpočty. Své práce o vesmíru posílá Tychovi Brahe, kterému se práce líbí a nabízí Keplerovi spolupráci. Kepler posílá svou knihu i do Padovy, kde se k ní dostává Galilei. Galilei se Keplerovi ozve a děkuje mu za jeho objevy. Galilei má strach své myšlenky publikovat a Kepler ho přesvědčuje, aby své dílo zveřejnil v Německu, pokud by to v katolické Itálii bylo nemyslitelné. Galilei ale váhá, jelikož má hodně co ztratit. Mezitím se Kepler s rodinou stěhuje do Prahy, kde může žít jako protestant svobodněji než ve Štýrském Hradci. Navíc zde působí Tycho Brahe, který Keplerovi nabízí místo. Dochází mezi nimi ke konfliktu kvůli rozdílnému chápání našeho světa. Brahe totiž není stoupencem Koperníkových myšlenek. Keplerovi navíc vadilo, že ho Brahe nepovažuje za kolegu, ale za asistenta. Tycho brzy umírá a Rudolf II. jmenuje Keplera císařským dvorním matematikem. Díky Brahovým záznamům Kepler zjišťuje, že dráha oběhu planet je eliptická. Schyluje se ke třicetileté válce a Galileo pracuje na výpočtech pro zbrojní průmysl. Také sestavuje první dalekohled a stává se doživotním profesorem na univerzitě v Padově. V tu samou dobu zazáří nad Prahou supernova. Kepler ji pozoruje a dokáže tak to, že vesmír není stálý. Když Galilei namíří svůj dalekohled na Měsíc, nestačí se divit. Jako první popíše, že povrch měsíce není rovný. Navíc objevuje 4 měsíce Jupitera. Nato dostává Galileo místo na florentském dvoře. Zatímco Galileo posílá Keplerovi hádanky, Keplerovi se hroutí svět. Praha je zničená vojáky a jeho syn a manželka umírají na mor. Kepler se nakonec stěhuje do Lince a pracuje zde jako učitel ve škole a podruhé se žení. V roce 1612 nachází Galileo skvrny na Slunci. V roce 1618 objevuje Kepler třetí zákon o pohybu planet. Nedlouho potom vypuká válka a Keplerova matka je obviněna z čarodějnictví. Nakonec je ale propuštěna.

V Itálii je mezitím Koperníkovo učení zakázáno, a Galileo tedy nemůže prezentovat své poznatky, které se na Koperníkově učení zakládají. Kepler konečně zpracovává své rudolfínské tabulky a za přispění Albrechta z Valdštejna je nechává vytisknout. V roce 1630 Johannes Kepler v Regensburgu umírá. Galileo je souzen v Římě za své poslední dílo a je nucen, aby své poznatky odvolal. Stává se vězněm ve svém vlastním domě, a aby toho nebylo málo, umírá jeho nejmilejší dcera a ztrácí zrak. V roce 1642 umírá.

Fascinující vztah zásadních astronomů středověku, rivalita mezi vědci, neotřelý pohled na historii astronomie, středověká Evropa včetně Prahy