reklama

Keltové: Krev, železo a oběti (1)

1. epizoda - Kořeny

12.01.2021 – Pátrání po stopách Keltů začíná v Itálii. První nálezy byly zveřejněny v roce 1909. Podle dochovaných nálezů obléhali v roce 387 před Kristem Keltové Etruské město. Město se obrátilo s prosbou o pomoc na tehdy ještě malý, ale... Více
12.01.2021 – Pátrání po stopách Keltů začíná v Itálii. První nálezy byly zveřejněny v roce 1909. Podle dochovaných nálezů obléhali v roce 387 před Kristem Keltové Etruské město. Město se obrátilo s prosbou o pomoc na tehdy ještě malý, ale rychle se rozvíjející Řím. Římané se s Kelty setkali v lese před městem v Toskánsku. Tato mírová mise dopadla špatně. Došlo ke konfliktu a jeden římský voják zabil jednoho z Keltů. Římané poté odjeli. Keltové chtěli dobýt Řím a pochodovali směrem k němu. Došlo k bitvě na řece Allia. Nedaleko odtud se našly hroby bohatých Keltů se zachovalými šperky a zbraněmi. Jeden kovář ukazuje, jak se vyráběl keltský meč. V Rakousku leží malá vesnice Hallstat. Do konce 19. století bylo město přístupné pouze lodí nebo po horských stezkách. Přesto toto město existuje tisíce let. Už před sedmi tisíci lety se tam těžila sůl. Doba Hallstatská značí přechod z doby bronzové do doby železné. Keltové rozvíjeli obchod a stavěli opevněná města, která se stala centrem jejich obchodu mezi různými keltskými kmeny. Heuneburg byl centrem mezinárodního obchodu. Po vítězství na řece Allia vedl velitel Keltů Brennus své muže dál na jih do Říma. Římané se nebránili a Keltové za zvuku karnyxů vstoupili do Říma. Tam narazili na Římské politiky, které zabili. Jeden ze současných hudebníků ukazuje, jak se hraje na dechový nástroj Keltů Karnyx. V roce 2005 byl u Heunenburgu nalezen zachovalý keltský hrob. Byla tam pohřbena bohatá kněžna z Heuneburgu. Římská armáda se schovala v kapitolu. Došlo k patové situaci a Keltové slíbili, že odejdou, když jim Římané zaplatí. Ti to udělali a Keltové odešli jako vítězové. Řím se začal ale dále rozvíjet a s postupem doby začal ovládat Keltská území a stal se velkou říší. Méně

reklama

reklama