Římští legionáři

Když Řím vládl Egyptu

O pořadu
Římská říše se po smrti Kleopatry ujala vlády nad Egyptem a dokázala plně využít všech výhod, které tato země nabízela… Americký dokument (2008)