Kdo napsal Nový zákon?

Kdo napsal Nový zákon?

O pořadu

Jak se Nový zákon, soubor mnoha různorodých textů, měnil v průběhu staletí? Badatelé zkoumají původ a proměny jednotlivých pasáží druhé části knihy knih…

Seriózní vědecký pohled na Nový zákon. Kdo byli jeho skuteční autoři a kdy napsali své pasáže?