Karety obecné: Utajené roky

Karety obecné: Utajené roky

O pořadu

Poznejte neuvěřitelnou životní pouť karet obrovských od samotného vylíhnutí. O většině jejich života jsme donedávna neměli ani tušení; nyní můžeme poprvé odvyprávět celý želví příběh o výjimečné cestě, jež je plná nebezpečí a kterou úspěšně zdolá jen zlomek všech jedinců. Dokument sleduje životní putování jedné karety od chvíle, kdy je ještě ve skořápce, po okamžik, kdy se o třicet let později drápe na pláž, aby tu nakladla vejce do téhož písku, kde sama přišla na svět. Ony „utajené roky“ odkazují k době, během níž malé karetky zmizí v širém jižním Pacifiku, aby se až jaké dospělé objevily zpátky u australského pobřeží. Ačkoli si karety stále ponechávají některá tajemství, nyní už víme, že podnikají jednu z nejdelších a nejobdivuhodnějších migračních cest v celé živočišné říši.