Kanibalové doby kamenné

O pořadu

Naleziště v německém Herxheimu, ležícím asi pětadvacet kilometrů od francouzské hranice, je pověstné nálezy kostí, nesoucích stopy po tom, že v době kamenné se lidé kultury lineární keramiky dopouštěli kanibalismu. V té době se objevili první zemědělci, lovci a sběrači byli na ústupu, úrodná půda tohoto kraje přispívala k usedlému rodinnému životu. Vznikala organizovaná společenství, v nichž žili vynálezci a řemeslníci. Hovoříme o době asi před 7 000 lety.

V Herxheimu našli archeologové Andrea Zeebová-Lanzová, Bruno Boulestin a Anne Sofie Koopeová pozůstatky deseti domů asi pro stovku lidí, devět nedotčených mrtvol a podivné jámy tvořící příkop, kde pod hlínou spočívaly ostatky asi 500 lidí, rozřezaných a spálených. U kultury lineární keramiky šlo o první podobný nález. Půda bohatá na vápno kosti dobře zachovala, a proto je mohou vědci podrobit detailnímu studiu. Nálezy svědčí o vysokém stupni vývoje společnosti, která vyráběla keramiku, měla vyvinutou komunikaci a používala obchodní cesty. Pak ale v roce 4950 náhle tato kultura zanikla. Zdá se, že kosti z Herxheimu náleží jejím posledním příslušníkům. Stali se ale tito lidé oběťmi kanibalismu? Vzhledem k tomu, že Herxheim je pravděpodobně rituální místo, kde docházelo ke krvavým obětem, je to více než pravděpodobné. S podobnými oběťmi se ostatně setkáváme například i u Aztéků, kteří nabízeli krev obětí Slunci, aby nepřestalo existovat, což by přivodilo zánik světa.

Bruno Boulestin došel k názoru, že v případě německého sídliště se pravděpodobně jednalo o exokanibalismus, tedy kanibalismus, jehož oběťmi byli příslušníci cizích kmenů, nepřátelé, zajatci. S podobným jevem jsme se ostatně setkali i poměrně nedávno během války v Libérii. Existují ještě dvě další pohřebiště této kultury – v Německu a v Rakousku – ale pouze v Herxheimu byly objeveny podobně rozřezané kosti. Na univerzitě v Yorku je podrobila analýze biomolekulární archeoložka Hannah Koonová. Studovala kolagen obsažený v nevařené a ve vařené kosti, která mohla kdysi sloužit při přípravě polévky. A výsledkem bylo, že zkoumané kosti byly zcela určitě vařené!

Důkazy o kanibalismu v době kamenné, jedinečný výzkum, množství pozoruhodných otázek a hledání odpovědí