Jižní Afrika: Země naděje

Jižní Afrika: Země naděje

O pořadu

Jižní Afrika zaujímala v průběhu dějin zcela mimořádné postavení. Poznejte dramatické dějiny této země plné nesmírné krásy a přírodního bohatství. Začínají roku 1652, kdy obchodník Jan van Riebeeck založil nedaleko mysu Dobré naděje zásobovací tábor pro nizozemskou Východoindickou společnost. Dnes na tomto místě stojí Kapské Město. Vraťte se do časů búrských válek, apartheidu a poznejte i mnohem nadějnější současnost.

Dramatické dějiny Afriky, kolonizace, búrské války, Nelson Mandela (v poslední době je často ve zprávách v souvislosti se zhoršeným zdravotním stavem)