Jak zmapovat svět 1/3

Okno do světa Svět kartografie od prvních jeskynních maleb až po Google Earth. K jakým účelům v průběhu historie mapy sloužily a jakými technologiemi vznikaly? Britský dokument (2010)
Reklama
Reklama