Jak zmapovat svět

Jak zmapovat svět 1/3

O pořadu

Svět kartografie od prvních jeskynních maleb až po Google Earth. K jakým účelům v průběhu historie mapy sloužily a jakými technologiemi vznikaly?

Strhující příběh kartografie, vývoj zásadního vědeckého oboru, historie lidského poznání.