Jak Jacques Cousteau změnil svět

Jacques-Yves Cousteau byl badatelem v různých oblastech, ale především pod mořskou hladinou. Díky jeho vynálezům se dnes lidé můžou pohodlně potápět. V tehdejší době však používal i kontroverzní metody výzkumu, dnes nepřijatelné, a dlouhé roky mu trvalo, než zjistil, že člověk může moře a oceány svým dobýváním i zničit… Německý dokument (2012)