Hitlerovy děti

Hitlerovy děti

O pořadu

Ve 30. letech minulého století vznikla v Německu polovojenská organizace Hitlerjugend, která začala provádět masový nábor dětí. Nacisté se snažili vychovat generaci, která bude stoprocentně oddaná Hitlerovi a jeho straně.

Oficiální text distributora: Mladá generace nikdy nebyla totalitním režimem tak důkladně převychovávána jako za Hitlerovy třetí říše. V deseti letech děti vstupovaly do Jungvolk, ve čtrnácti do Hitlerjugend , v osmnácti do strany NSDAP, vojska, SA a SS. Toto je první souhrnný dokumentární portrét mládeže v třetí říši. Za pomoci svědectví a dříve nepublikovaných archivních materiálů dokument ukazuje, jak Hitler uspěl v ovládání „svých dětí“.

 

1. Svedení

Dokument založený na prožitcích a osudech dětí, kterým nacistický režim „vymyl mozek“ a přiměl je vstoupit do totalitních mládežnických organizací. Osobní zpovědi ukazují mechanismy, kterými totalitní moc získává až fanatickou poslušnost a oddanost zmanipulovaných mas a věrnost dětské duše.

 

2. Oddanost

Na základě dobových dokumentů a výpovědí pamětníků zachycuje dokument cílevědomou výchovu dětí v Hitlerjugend k věrnosti a oddanosti vůdci a německé říši. Působivá ukázka, jak je totalitní režim schopen zneužít dětské duše pro své zrůdné cíle.

 

3. Výchova

Jakou roli měly děti v Hitlerově Německu? Co se očekávalo od mladých árijských Němců? Jak probíhala výchova elit, které měly obsadit důležité politické posty? Úryvky z dobových propagandistických filmů a projevů nacistických politiků doprovázejí výpovědi svědků, kteří tuto dobu zažili na vlastní kůži, protože byli tzv. „Hitlerovými dětmi“.

 

4. Válka

Dokument popisuje, jak se měnila role mládeže ve třetí říši, když vypukla válka. Podle Hitlera sto dětí nahradí sedmdesát vojáků. Členové Hitlerjugend byli nasazováni do nebezpečných akcí na domácí frontě. Malé děti byly vysílány na venkov, kde absolvovaly tvrdou brannou výchovu ve specializovaných táborech. Bylo tak snadné zmanipulovat masu mládeže třetí říše a využít nezletilé jako levnou a nadšenou pracovní sílu pro dosažení „konečného vítězství“. Ti, kteří tuto dobu zažili, se nám pokusí dát odpověď na otázku, jak se to mohlo stát.

 

5. Obětování

I když se blížil konec války, do tvrdých bojů, a dokonce i na frontu byly povolávány čím dál mladší ročníky. Členové Hitlerjugend bojovali až do posledních dnů, byli nasazeni i na obranu Berlína. V době, kdy bylo zkušeným vojákům dávno jasné, že se blíží porážka, byla zneužívána dětská naivita. Celá generace byla obětována jen proto, aby se válka o pár dnů prodloužila. Jádrem dokumentu jsou jako vždy výpovědi svědků. Strhující dokument o tom, jak nepodstatný byl pro nacistický režim lidský život.

 

Druhá světová válka, Hitlerjugend, detailní rozbor této nechvalně proslulé organizace