Hejno vran

Hejno vran

O pořadu

Vrány jsou považovány za jeden z nejinteligentnějších ptačích druhů, přesto se jejich chování stalo předmětem vědeckého pozorování až nedávno. Tito tajemní černí opeřenci, kteří se mezi lidmi stali symbolem smrti a temna, se vyznačují velmi vyvinutou schopností pamatovat si a učit se. Vrány jsou velmi všímavé a dokážou si dlouhá léta pamatovat zpozorované lidské obličeje, které jsou pak schopné rozeznat v hustém davu. Vědci z Washingtonské univerzity v Seattlu se rozhodli provést experiment, který by tuto schopnost potvrdil. Při pokusu o odchyt vran v parku si nasadí masky. Když se po nějaké době vydají do parku v maskách znovu, vrány začnou hlasitě krákat, aby daly signál ostatním, že se blíží nebezpečí. Vědci se rozhodnou nadále sledovat mláďata těchto konkrétních vran. Když se po několika měsících mláďata od rodičů osamostatní, vědci si opět nasadí masky a začnou se kolem mláďat procházet. I tato mláďata začnou krákat na poplach, tudíž je jasné, že od jejich rodičů jim byla předána konkrétní informace o nebezpečí souvisejícím s tímto obličejem. Vrány novokaledonské jsou kromě opů a lidí jedinými pozemskými tvory, kteří dokážou pracovat s nástroji. Jsou ochotny i pomocí několika kroků dobývat nástroj, který jim pomůže získat konečný nástroj pro získání potravy.

Nesmírně inteligentní vrány, zkoumání jejich schopnosti zapamatovat si lidské obličeje, ptačí používání nástrojů