midiplayer midiplayer
midiplayer
Upoutávka
Habsburkové proti Osmanům (1)
Upoutávka se přehraje za  2 s.

Habsburkové proti Osmanům

reklama

O pořadu
V září 1697 habsburská armáda vedená princem Evženem Savojským rozdrtila osmanská vojska v bitvě u Zenty. Tím náhle zastavila do té chvíle neustávající vzestup Osmanské říše, který trval několik století… Rakouský dokument (2014)