Gestapo

Gestapo

O pořadu

Dějiny politické policie Třetí říše, všemocného gestapa, lze vyčíst z množství deníků a protokolů, které se zachovaly z dob jejího vzniku a také z pamětí agentů a dvojitých agentů, kteří tuto neblahou organizaci infiltrovali. Její vývoj byl postupný, vždy měl ale jediný cíl: celkové ovládnutí společnosti, která měla být zbavena všech nečistých a rušivých vlivů. Kořeny vzniku gestapa sahají do zmatků a chaosu, které následovaly po první světové válce. Když se objeví na scéně Hitler, slibuje lidem pořádek a „nové svítání“. V lednu 1933 se stává kancléřem a k nastolení tohoto pořádku jsou vytvořeny úderné oddíly SA, tzv. hnědé košile, vedené fanatickým a bezohledným Ernstem Röhmem.

SA se obracejí zejména proti každému, ať už existujícímu nebo smyšlenému, nebezpečí a pouštějí se do nemilosrdných čistek. Po požáru Reichstagu, který je sveden na komunisty, se zaměří na jejich zničení. Když se v roce 1933 dostává k moci Hitler a jeho nacistická strana, je vedena kampaň proti Židům, v jejímž čele opět stojí SA. Pak ale Hitler moc SA potlačuje a soustřeďuje se na vybudování silné politické policie. Tak vzniká gestapo, zaměstnávající zprvu jen 200 osob. Její vůdce Göring začíná pátrat po jakékoli opozici, kterou by bylo možno zlikvidovat. Později se ale v čele gestapa dostává k moci trojice Heydrich, Himmler a Heinrich Müller, z nichž zejména posledně jmenovaný se vyznačuje obzvláštním odhodláním plnit vůdcovy rozkazy.

Historie gestapa, kořeny sahající dávno před druhou světovou válku, během té pak neuvěřitelná brutalita, vztestup a pád