František Josef a 1. světová válka

František Josef a 1. světová válka

O pořadu

S dokumentem se ocitáme v Bad Ischlu v červnu 1914. František Josef, šlechta a buržoazie si užívají plody průmyslového věku. 28. června 1914 byli v Sarajevu zavražděni následník trůnu s chotí, jde o vyvrcholení boje o vliv na Balkáně. Vídeň dává atentát za vinu Srbsku. V ischelské vile se rozhoduje o odvetné válce nebo míru. Kvůli touze po válce je oklamán i František Josef, kterému je podsunuta informace o útoku Srbů. Podepisuje souhlas s válkou, a ta začíná s tím, že by mělo jít jen o rychlé, radikální a definitivní vyřízení sporů. Nakonec jsou ale Evropa, Afrika a Asie rozděleny na základě předchozích dohod a paktů, v následujících letech narukuje do války přes 60 milionů vojáků. Císařská monarchie má po Itálii druhou nejhůře vyzbrojenou armádu v Evropě. Srbsko, podporováno Ruskem, ubrání tři ofenzívy. Zásoby munice jim dodávají Francouzi. Monarchie rychle přichází o Halič, čímž ruská vojska pronikají za Karpaty. Po vyslechnutí nemilého osudu jednoho ze zdravotníků, shlédneme válečná místa – Grodek, Přemyšl a Krakov. Násilí na východní a jihovýchodní frontě se projevovalo popravami – tedy věšením. Byli popravováni jak Rusové, tak zrádci, kteří s nimi měli spolupracovat. Až František Josef těmto popravám bez polního soudu zamezil. Probíhalo cosi jako etnické čistky a přemisťování obyvatel, předzvěst praktik z 2. sv. války. Spojenecké Německo vyhlašuje válku Francii a Rusku a obsazuje Belgii. Anglie se v tom Němcům marně snaží zabránit. Postup k Paříži zastaví až Francouzi s podporou Angličanů a Němci dobijí „alespoň“ východní Prusko. Typické pro rok 1914 jsou Rakouské porážky a Německá vítězství…

Rozpoutání první světové války, motivace různých zúčastněných stran, úloha Františka Josefa v tomto osudovém konfliktu