František Josef a 1. světová válka

Starý mocnář musel na konci svého dlouhého života čelit největší výzvě. Po atentátu na následníka trůnu se rozhodne začít válku. Jakou úlohu sehrál František Josef v jejím počátku? Jak první světová válka rozvrátila habsburské impérium? Rakouský dokument (2008)