Extrémní scénáře: Oheň a potopa

Extrémní scénáře: Oheň a potopa

O pořadu

Počasí silně ovlivňuje každodenní život. V nejhorším případě dokáže způsobit doslova katastrofu. Za poslední roky zažila Evropa různorodé extrémní klimatické podmínky, jako jsou záplavy, požáry způsobené suchem nebo sněhové kalamity.

V institutu IFM-GEOMAR zkoumají vědci rizika naší planety. Zdejší tým expertů chce zjistit, zda je možné, aby katastrofa způsobená počasím dokázala zasáhnout velké části Evropy. Mojib Latif se zabývá studiem klimatu v mezinárodním měřítku. Albert Sudy zná dobře zvláštnosti Alp a faktory určující počasí. Wolf Dombrowsky je expert na rizika a při své analýze se soustředí především na faktor člověka.

Alpy jsou jedinečným horským světem, který vznikl před 35 miliony lety. Údolí a svahy jsou hustě osídleny. V Alpách žije 14 milionů lidí a místní dobře vědí, že počasí je tu nevyzpytatelné. Alpský pás tvoří povětrnostní bariéru, která ovlivňuje počasí v celé Evropě.

Jak vznikají zásadní povětrnostní rozdíly počasí? Rozhodující je především množství vlhkosti, které do Evropy přináší proudící masiv vzduchu. Podmínky k tomu jsou určovány daleko v Atlantiku. V lednu 2006 způsobily extrémně vlhké masy vzduchu v alpské oblasti sněhovou bouři gigantických rozměrů, která ochromí každodenní život lidí.

Podle expertního scénáře panuje nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí. Katastrofě mohou zabránit jen protilavinové jednotky, které masy sněhu z vrtulníku odstřelí.

Další helikoptéra je součástí extrémního scénáře našeho expertního týmu. Na jaře lze posoudit rozsah škod, ke kterým došlo v zimě. Zimní orkány zničily mnoho hektarů lesa. Vyvrácené stromy se mohou buď zřítit ze srázu, nebo vytvořit hráz, která nahromadí vodu a ta následně zaplaví údolí. Je to riskantní práce pro úklidové čety…

Skvěle zpracovaný dokument o extrémních scénářích počasí, které by ohrozily Evropu, bouřkové laboratoře, tisíciletá voda