Extrémní scénáře: Oheň a potopa

Počasí ve velké míře ovlivňuje každodenní život lidí a dokáže způsobit ničivé katastrofy. Jak by vypadal reálný extrémní scénář podle expertů na počasí? Německý dokument (2009)