ZOOM- Evropa ve středověku - Listingy

Evropa ve středověku

O pořadu

Evropský středověk máme často zafixovaný jako dobu temna. Mor, inkvizice a další hrůzy jsou ale jen částí celkového obrazu této fascinující epochy. Vydejte se s námi na výpravu do doby rytířských turnajů, šlechty, opevněných hradů a křížových výprav. Poznejte nejdůležitější momenty historie ve čtyřdílném seriálu, který leckomu může opravit mínění o tomto období. Mimo jiné vám tyto dokumenty ukážou, jak byly už před osmi sty lety jasně položeny základní kameny „moderního“ života.

Úžasný středověk, který nebyl zdaleka jen dobou temna; rytíři, turnaje, mniši, kacíři, šlechta, města, katedrály…