reklama

Druhá světová válka: Cena říše (1)

1. epizoda - Mračna se stahují

31.05.2020 – Druhá světová válka má kořeny už v té první. Po krku si šli tři bratranci král Británie Jiří V., ruský car Mikuláš II. a německý císař Vilém II. Po konci první světové války započal nástup diktátorů. Mír byl špatně uzavřen.... Více
31.05.2020 – Druhá světová válka má kořeny už v té první. Po krku si šli tři bratranci král Británie Jiří V., ruský car Mikuláš II. a německý císař Vilém II. Po konci první světové války započal nástup diktátorů. Mír byl špatně uzavřen. Dvacátá léta ale byly symbolem rozvoje a lidé si užívali hospodářský růst a rozvoj nových technologií jako byly rádio a film. Prezident Wilson přišel s myšlenkou Společnosti národů. Kongres mu ale neposvětil vstup do této společnosti a prosadil politiku izolacionismu. Británie a Francie se zadlužili u USA. USA poskytly pomoc Dawesovým plánem Německu. Německo hradilo kompenzace Francii a Británii a tyto státy platili z těchto kompenzací svůj dluh Spojeným státům. Po hospodářské krizi nastupovali další diktátoři. Mussolini vládl v Itálii už od roku 1922. Itálie vpadla do Libye a poté do Ethiopie. Císař Haile Sellasie žádal společenství národů o pomoc. Té se mu však nedostalo. Společnost národů neměla žádnou sílu. Itálie však měla k přední velmoci daleko. Japonsko už bylo ve válce. Japonsko okupovalo města a vesnice v Mandžusku. Japonsko tím řešilo nedostatek prostoru. Japonci okupovali Koreu, Taiwan a v roce 1931 vpadli do čínské provincie Mandžuska. Po smrti Hindenburga lidé rozhodovali v referendu, zda Hitler může převzít jeho funkci. Většina lidí byla pro. Hitler se byl kancléřem a zároveň prezidentem Německa. V roce 1935 se konalo referendum o budoucnosti okupovaného Sárska. To bylo neutrálním územím. Drtivá většina, asi 91 procent lidí, byla pro připojení k Německu. V roce 1935 Hitler prosadil Norimberské zákony, tedy rasové zákony, které diskriminovali Židy. 5. července 1937 došlo k podepsání dohody mezi Kuomintangem a komunisty o spolupráci v boji proti Japonsku. Japonci okupovali Nanking. Vojáci tam svévolně vraždili a znásilňovali Číňany. Němci chtěli svou říši rozšiřovat především na východ. Britský premiér Neville Chamberlain uplatňoval politiku ústupků vůči Německu. Byla to tzv. politika appeasementu, která se ukázala jako neúspěšná. Československé pohraničí bylo anektováno Německem. Chamberlain si myslel, že tím zajistil mír, opak byl však pravdou. Méně

reklama