reklama

Druhá světová válka: Cena říše (3)

3. epizoda - Blesková válka

01.07.2019 – 10. ledna 1940 havarovalo německé letadlo v Belgii. Na palubě se nacházela kompletní kopie tzv. žlutého plánu, podle kterého chtěli nacisté podniknout invazi do západní Evropy. Žlutý plán byl obdobou plánu na útok z první... Více
01.07.2019 – 10. ledna 1940 havarovalo německé letadlo v Belgii. Na palubě se nacházela kompletní kopie tzv. žlutého plánu, podle kterého chtěli nacisté podniknout invazi do západní Evropy. Žlutý plán byl obdobou plánu na útok z první světové války. Cílem bylo zaútočit přes Belgii obklíčit francouzské jednotky. Erich von Manstein, německý polní maršál vymyslel nový plán útoku s názvem srpový sek. Manstein určil jako hlavní bod útoku ardenský les, byla to oblast mezi koncem Maginotovy linie a belgickou hranicí, která byla nejméně střežena vojáky. Podle francouzů nešlo vést lesem útok, ale Manstein věřil, že tanky si cestu proklestí a pak nepozorovaně udeří v týlu nepřítele. Spojenci měli více vojáků. Němci měli dva milióny sedm set tisíc a spojenci tři milióny sedm set tisíc vojáků. 10. května 1940 začal nejničivější útok Němců. Boje byly zastaveny po šesti týdnech, katastrofální porážkou spojenců. 24. května navštívil frontu Hitler. Vojska se zastavily, aby mohly doplnit síly. Němci netušili, že spojenecká armáda je slabá a že to není třeba. Vojska se zastavily nedaleko pobřeží u města Dunkirk, kde byli spojenci obklíčeni. 26. května došlo k evakuaci z Dunkirku do Británie. Obklíčené vojáky měla zničit Luftwaffe. Záchranu vojáků umožnilo také neobvykle klidné moře. 26. května byl rozkaz k zastavení postupu odvolán, došlo k tomu až příliš pozdě. Evakuaci zajišťovalo 222 lodí královského námořnictva a asi 860 civilních plavidel. Doufalo se v záchranu 45 tisíc vojáků, nakonec jich bylo evakuováno 388 tisíc. Čtyřicet procent evakuovaných, tvořili francouzští vojáci, ti byli vysazeni v jihozápadní Francii, aby pokračovali v boji, po kapitulaci Francie se s nimi už nemohlo počítat. 6. června byl Dunkirk obsazen. Paříž byla obsazena bez boje. Generál Bogislav von Studnitz vedl 14. června své jednotky Paříží. Francouzští vojáci se vzdali následující den. Do čela státu byl povolán 84letý maršál Pétain. Ten místo toho, aby bojoval, tak se vzdal. Charles de Gaulle pokračoval ve válce na straně spojenců. Churchill řekl, že očekává, že začne bitva o Británii. Proslov zazněl v den 125 výročí bitvy u Waterloo. Formální kapitulace Francie byla podepsána 22. června. Pétain se stal prezidentem a jeho premiérem byl Pierre Laval. Australané se hlásili do armády, aby mohli pomoci ve válce Velké Británii. Churchill řekl, že Británie se nikdy nevzdá. Churchill 18. července 1940 nechal uzavřít tzv. „barmskou cestu“ na nátlak Japonců. Po této cestě se dopravovali zásoby pro Číňany, kteří vzdorovali Japoncům. Méně

reklama