Domov vlků

Domov vlků

O pořadu

Domov vlků (52' 18'') V mlžných horách na severu Španělska stále přežívá jedna legenda. Staří Keltové jí říkali „duch bouří“ a všichni obyvatelé místních lesů dobře vědí, že mlhami kráčí nejúspěšnější dravec celé severní polokoule. Pohybuje se za soumraku jako duch mezi stromy a vřesovišti. Zřídka se nechá být viděn, takže zpráv o jeho výskytu zůstává pomálu. Divoké vytí vlků, které je odnepaměti slyšet v těchto končinách, mrazí stejně spolehlivě jako čerstvě napadlý sníh. Legenda o místních černých vlcích se během století roznesla napříč celou Evropou. Smečky vedené často nebezpečnými a bezohlednými samci jsou dnes přemnožené a pro své členy už neznamenají bezpečné místo k životu. Někteří jsou nuceni stát se navždy „samotáři“. Dokumentární film Domov vlků je příběhem dvou takových vlků, kteří se jednoho dne rozhodli vydat na cestu a zůstat společně – dokud nezahynou. The Mountains of the Wolf, Španělsko 2003.