Divocí vlci v Německu

Divocí vlci v Německu

O pořadu

Vlci. Říká se, že kdekoli se objeví, hrozí nebezpečí. Možná i lidem. Je všeobecně rozšířený názor, že vlci žijí ve smečkách, kde dominantní pár vládne ostatním a nejslabší jedinec přežívá jen díky absolutní poslušnosti. Tento fenomén chování byl pozorován u zvířat žijících v zajetí, ale existuje to i v přírodě?

V Německu byli vyhubeni, ale po 10 letech se vrátili. Tento film zachycuje jejich život ve volné přírodě. Sebastian Koerner natáčel od roku 2003 jejich život. Jde o unikátní záběry, protože vlci jsou velmi ostražití, a navíc jsou nejaktivnější v noci. Až dosud bylo chování vlků pozorováno v zajetí a z toho bylo usuzováno, že jsou velmi organizovaní a panuje mezi nimi přísná hierarchie. Koncem 90. let opatření na ochranu divoké přírody začala nést své ovoce a vlci se začali rozmnožovat. V Sasku jich dnes žije kolem stovky. Na kamerách pohraniční stráže byli zachyceni vlci, jak přeplavali řeku Odru z Polska do Německa. Oblasti, ve kterých se usadili, se zdály pro jejich život neobvyklé až nevhodné. Usadili se kupříkladu ve vojenském výcvikovém prostoru. V roce 2001 se našly v Sasku první vlčí stopy a po několika měsících našli přírodovědci i vlky. Ze Saska se pak někteří vydali až k Berlínu nebo Hamburku a jejich počet roste. Proto je stále důležitější vědět, jak se tito predátoři chovají. Když pak našli i stopy vlčího mláděte, informovali Sebastiana Koernera, který se za nimi vydal se svou kamerou. Chtěl by zodpovědět otázku, zda existuje hierarchie už mezi mláďaty. Mláďata žijí zhruba uprostřed vlčího teritoria. Vlčí nora je hluboká 1 m, široká 60 cm a 45c m vysoká. Vchod do nory je asi 2 m dlouhý. Sebastian objevil vlčí smečku u Lužických jezer a může pokračovat v pozorování jejich chování. Je zajímavé, že u skupiny mláďat vypozoroval, že ne vždy je vůdcem ten nejsilnější. Hierarchie mezi nimi neexistuje. Ale jak to je se staršími vlky a kolik jich je ve smečce? Až následující rok se mu podaří natočit záběry vlčí smečky. Běžně přijímaná představa, že vlci tvoří smečky s mnoha dospělými jedinci, je vyvrácena. Smečku tvoří jen jedna rodina. Dva vlci se setkají, zaberou teritorium a založí rodinu. Vědci odchytli jednu mladou vlčici a dali jí GPS vysílačku, aby mohli pozorovat, jak dlouho se mladí vlci drží u rodiny, jak migrují a kam. Existuje mezi vlky hierarchie? Jediná hierarchie je mezi rodiči a jejich dětmi. Neexistuje žádný konkurenční žebříček, po kterém by se mladí vlci mohli vyšplhat na vedoucí místo. Ve volné přírodě nic takového neplatí. Starší mláďata hlídají mladší, a i proto je rodiče tolerují ve své smečce i po dovršení více než roku života. Rodiče tak mají více prostoru na lov a odpočinek. Ale kdy je opouštějí a kam migrují? Někteří vlci dostali GPS a jeden z nich ve věku 12 měsíců migroval z Německa až do Běloruska. Jiný vlk se vydával na dlouhé výpravy z teritoria rodičů a vracel se zpět.

Vlci žijící v sousedním Německu, jejich chování v divoké přírodě, překvapivá zjištění v rozporu s dosavadními názory