Dinosauři v novém světle

Dinosauři v novém světle

O pořadu

Takoví tyranosaurus rex a triceratops patří mezi nejlépe prostudované dinosaury. Kolik se toho o nich dá vůbec ještě zjistit? Kupodivu více, než jsme si donedávna dokázali představit. Tento poutavý dokument pracuje se zjištěním, že někteří dinosauři vypadali v různých stadiích svého životního cyklu velmi odlišně. A to do té míry, že vědci mylně pokládali jedince různého stáří za odlišné druhy. S věkem dinosauři pravděpodobně měnili i barvy. Nové paleontologické objevy odkrývají další tajemství minulosti a odhalují, že jsme se při určování některých dinosaurů pravděpodobně mýlili…

Nová žjištění o dinosaurech, odhalování omylů vědy, jedinci téhož druhu vypadali v různém stáří tak odlišně, že je paleontologové pokládali za odlišné druhy.