Dějiny francouzských katů

Dějiny francouzských katů

O pořadu

Francie zrušila trest smrti v roce 1981, až 114 let po Portugalsku. Tento dokument nám popíše historii katů, kteří byli vždy na okraji společnosti. Ve 12. až 13. století musel francouzský král posílit svoji moc, takže zavedl veřejné popravy, které měly být odstrašující a měly snížit kriminalitu. Smrti tehdy předcházelo dlouhé utrpení. Kati tehdy jednali velmi brutálně, docházelo k nejrůznějším druhům mučení. Lidé na popravy rádi koukali, ale v normálním životě se katům vyhýbali. V roce 1453 vyšel zákon, který udělal z katovství profesi a zakázal soudcům, aby své rozsudky vykonávali, což se do té doby dělo. Kat se ale staral i o zvířecí mršiny, vyprazdňoval žumpy a pracoval i jako popelář. Aby si kati vydělali, tak například v 17. století zásobovali lékařskou fakultu v Paříži mrtvými těly na pitvy. Kati byli vždy na okraji společnosti, měli jen velmi úzký okruh přátel a ke sňatkům docházelo jen ve velmi malých skupinách, takže brzy docházelo k pokrevním sňatkům. Katovství byl rodinný podnik, otec zaučoval syna od útlého dětství. Kati byli vždy považováni za znalce lidských těl, a proto se z mnohých z nich stali chirurgové. Ani to katům nepomohlo k lepšímu postavení ve společnosti, i při nákupu jídla na trhu měli problémy, nesměli se jídla dotknout. Během francouzské revoluce chtěli kati získat uznání, kterého se jim do té doby nedostávalo. Kati a jejich rodiny nakonec dosáhli stejných práv jako zbytek společnosti. Během revoluce se začala používat gilotina, která popravy zrychlila. Po skončení revoluce se opět ocitli na okraji společnosti. Školy nepřijímaly děti kata a kat nesměl opustit město, kde popravoval. Kati bývali později hodnoceni v tisku podle toho, jak se jim poprava povedla či nepovedla. Kati byli často kritizováni za pomalost. Kati trpěli po celou dobu existence svého řemesla, jejich platy byly malé, ve 20. století si kati přivydělávali i jinou prací. Katovství ve Francii existovalo 800 let, za tu dobu žádný kat neodmítl vykonat rozsudek, kati byli známí svou poslušností. Katovství je řemeslem v některých zemích dodnes. V roce 2000 bylo popraveno 1457 vězňů v 86 zemích. Kati budou existovat tak dlouho, dokud bude někdo vydávat rozsudky smrti.

Katovství jako pozoruhodné, opovrhované, ale nutné řemeslo, jeho vývoj v průběhu osmi staletí, dějiny středověké Francie