Co vydrží váš dům?

Domov považujeme za samozřejmost a spoléháme se, že tu najdeme bezpečí. Ale domácí pohroma může vše změnit. Nejčastějšími příčinami jsou protékající voda, vítr síly orkánu, požár a výbuch plynu. Ve Velké Británii kvůli těmto živlům zemře ročně až tisíc lidí. Podívejte se, jak bezpečný je průměrný britský cihlový dům... Britský dokument (2006)
Reklama
Reklama