Černá díra: Monstrum Mléčné dráhy

Černá díra: Monstrum Mléčné dráhy

O pořadu

Před pětasedmdesáti lety tehdejší radioteleskop zaznamenal neznámé šumy, které tak potvrdily to, co už předpověděl ve svých výpočtech Albert Einstein. Přímo někde ve středu Mléčné dráhy se nachází velká černá díra – vesmírný objekt, který má schopnost pohlcovat časoprostor. V roce 1966 mladý astronom Eric Becklin pomocí infračerveného detektoru připojeného na teleskop objevil samotný střed naší galaxie. Už tehdy chápal, že právě tento střed zřejmě obsahuje černou díru. Ta byla dosud skryta za hvězdný prach a oblak plynů. Jeho infračervený detektor odhalil za oblakem plynu a prachu shluk různých rychle rotujících galaxií. Ty jsou právě jakýmsi viditelným otiskem černé díry. Samotná černá díra není vidět a jedná se o objekt, který pohlcuje okolní prostor, jenž se do něj propadá. Černá díra se rodí z hvězd, které se nazývají červený superobr. Becklin se při dalším výzkumu spojil s astrofyzičkou Andreou Ghezovou. Společně pak začali sledovat pohyby ve středu galaxie a mapovat tak velikost naší černé díry. V té době jiný astrofyzik Genzel vytvořil svůj tým, který podobný výzkum provádí na chilské výzkumné stanici v Andách. Díky spojené práci obou týmů se podařilo v roce 1999 zachytit záblesk, jenž naznačuje, že naše černá díra se opět probouzí k životu. Vědci také veřejnosti prezentují své teorie o vzniku černých děr, galaktických srážkách i o vzniku superděr. Závěrem je prezentována teorie o zániku naší galaxie.

Tajemství černých děr, všepohlcující střed Mléčné dráhy