Boj o metr

V 18. století bylo v Evropě souběžně používáno několik set tisíc měrných jednotek. Francouzská akademie se rozhodla zavést novou společnou míru – metr, která by byla jednotná pro všechny státy. Do hledání její správné délky však zasáhly politické události… Německý dokument (2011)