Bitva s Římem

Bitva s Římem

O pořadu

Římská vojska se za vlády císaře Augusta rozhodla expandovat do Germánie. Čekala je úplně nová zkušenost, protože germánské území bylo naprosto jiné, než na jaké byli dobyvatelé zvyklí. Některé germánské kmeny se podrobily a přistoupily na spojenectví. Římané pak jejich syny vychovávali v Římě. Mezi nimi byl i Arminius, urozený cheruský chlapec. Po návratu do Germánie však spatřil svůj původně hrdý a nezávislý národ zotročený. Ovlivnilo ho to natolik, že přesvědčil vůdce klanů, aby se proti Římanům spojili. V Teutoburském lese se odehrála obrovská bitva, jejíž důsledky jsou v Evropě patrné i dnes…

Germánské kmeny proti Římu, vztah k „barbarům“, dávné bitvy s důsledky do dnešních dní.