Běsnící tornáda

Ničivá tornáda jsou důkazem ohromné síly přírody, která je schopná srovnat se zemí, rozdrtit a pozřít prakticky všechno, co se jí dostane do cesty. V dubnu 2011 v rozmezí pouhých tří dnů zasáhlo jih Spojených států tři sta tornád... Britský dokument (2011)