Barbarská tažení Evropou

Barbarská tažení Evropou

O pořadu

Vydejte se proti proudu času do dob, kdy se v Evropě dramaticky přesouvala mocenská centra a táhly jí „barbarské“ kmeny. Období od vpádu Hunů ve 4. století až po dobytí severní Itálie Langobardy v roce 568 je bezpochyby jedním z nejdůležitějších a nejpozoruhodnějších v historii našeho kontinentu. Germánské kmeny ovšem hrály významnou úlohu už dříve. Římskou republiku například ohrožovaly kmeny Kimbrů a Teutonů již ve druhém století před naším letopočtem. Poznejte do hloubky dopad barbarských tažení na Evropu!

Barbaři, germánské kmeny, středověk, fascinující historie Evropy.