Austrálie: Cesta ke svobodě
midiplayer midiplayer
midiplayer
Upoutávka
Austrálie: Cesta ke svobodě (1)
Upoutávka se přehraje za 2 s.

Austrálie: Cesta ke svobodě

O pořadu
Na konci 18. století docházelo v Irsku a Walesu k povstáním proti britské koruně. Utlačované národy v Británii požadovaly větší práva, ale Angličané byli rázně proti a všechna povstání potlačili. Aktéři povstání byli deportováni do daleké Austrálie, kde byli vězněni nebo museli tvrdě pracovat. Tito lidé se stali základem nového australského státu… Australský dokument (2015)