Atlantropa: Sen o novém světadílu

Atlantropa: Sen o novém světadílu

O pořadu

Celoživotním snem německého architekta Hermana Sörgela bylo stvoření Atlantropy, spojení Evropy s Afrikou. Cílem jeho projektu byl lepší svět – vznik nového životního prostoru, futuristických měst s nadbytkem elektrické energie, ukončení chudoby a válek. Sörgel, narozený v roce 1885, se po první světové válce obával v Evropě dalších konfliktů a hladu. Jeho projekt byl technickým řešením politických, ekonomických a společenských problémů.

Chtěl vybudovat přes Gibraltarský průliv hráz, oddělit Středozemní moře od Atlantického oceánu vybudováním gigantické přehrady. Hladina Středozemního moře by se snížila o 200 metrů a vzniklo by nové území velké jako Francie a Belgie. Na řekách ústících do Středozemního moře měly být vybudovány další přehrady, které by vyřešily energetické problémy Evropy a Afriky.

Příběh neuvěřitelného projektu, který měl v první polovině 20. století spojit Evropu s Afrikou a vybudovat nový, lepší svět