Zoom - Aristotelova laguna

Aristotelova laguna

O pořadu

Poznejte Aristotela nejen jako filozofa, ale také jako přírodovědce a zakladatele biologie. Jeho kniha Historia animalium řadu století sloužila jako zásadní zdroj informací. Ani tak velký badatel se však nevyvaroval omylů…

Dokument plný fascinujících myšlenek, nové pohledy na svět kolem nás díky vědě