Archeologové v tajných službách

Archeologové v tajných službách

O pořadu

Krátce před 1. světovou válkou operovali na Blízkém východě dva archeologové – Němec Max von Oppenheim a Brit Thomas Edward Lawrence, později proslulý jako Lawrence z Arábie. Osobně se sice setkali jen jednou, ale cesty jejich osudů se propletly mnohokrát. Jejich rivalitu badatelskou ještě vyšroubovala imperiální a válečná rivalita nacionalistická.

Syn majetného bankéře Oppenheim v hloubi tehdejší Osmanské říše, na území dnešní Sýrie, navázal styky s místním beduínským pašou Ibrahimem, který jej přivedl na stopu velkého objevu – trosek aramejského paláce, pohřbených v písku po dnešním Tell Halafem. Kromě tři tisíce let starého palácového komplexu zde Oppenheim nalezl i několikatunovou čedičovou sochu trůnící bohyně a nakonec i zlato. To však zákony Osmanské říše nepovolovaly vyvézt.

Úžasná historie počátku minulého století, archeologie, politika a dějinné události před první světovou válku, skutečný Lawrence z Arábie a Max von Oppenheim