Alpská hrozba

Alpská hrozba

O pořadu

Ocitáme se na Kavkaze na hranicích Ruska s Gruzií. V září 2002 po 8. hodině večer se utrhla stěna ledovce, která se sesunula do idylického údolí, kde zabila přes 100 lidí. Během této největší laviny světa se valilo až 20 milionů m3 kamení, a to rychlostí až 180 km/h. Vědci se dali do zkoumání příčiny, kterou je nejspíše tání tzv. permafrostu – permanentně zmrzlé součásti ledovců, která je drží pohromadě jako klih. Jakmile se domněnka potvrdila, pustili se vědci do monitorování dalších alpských ledovců, které mohlo postihnout něco podobného. Např. pod tyrolským Bliggspitze je město Hochkar, přehrada a na ní vodní elektrárna. Všechno by bylo podobným sesuvem katastroficky zničeno. Změny teploty v permafrostu jsou několik let měřeny pomocí vrtů, další metodou je využití radarových vln ke zjištění stavu vody a ledu pod povrchem. Ve Švýcarsku používají mladí vědci elektrický proud, který v pravidelných odstupech posílá skálou. Vidí až 30 metrů do nitra skály. Podle vývoje, který na grafu vidí, odhaduje, že permafrost během deseti let zmizí. Očekávat lze náhlé sesuvy půdy a padání kamení. Metodu s elektrickým proudem přilétá švýcarský tým vyzkoušet na Bliggspitze, čtyři členové jsou vysazeni a pouští se do práce. Zavrtávají elektrody a proudem získávají snímky skály v několika řezech, jako když se zkoumá mozek na tomografii. Dalším kritickým místem je ledovec Dolní Grindelwald ve Švýcarsku, který se od roku 1860 zkrátil o 1,5 km! Táním vznikla nová jezera, která nemají žádný odtok a mizí kdesi v podzemních kanálech. V červenci 2006 tu došlo k jednomu z největších sesuvů půdy, destabilizované ústupem ledovce. Do pohybu se daly 2 miliony m3 kamení. I protilehlý štít se začal sesouvat. Lidem pod ledovcem hrozí dvě různá nebezpečí – protržení jezera nebo přívalová vlna, způsobená náhlým sesuvem půdy. Specialisté vrtají štoly ve skále, kterými by měla voda kontrolovaně odtékat. V roce 2009 byly štoly propojeny s jezerem a jejich funkce se rychle osvědčila. Další ledovce jsou monitorovány různými metodami a geologové mají počítačové vizualizace, které simulují různé varianty sesuvů půdy. Na Bliggspitze jsou výsledky překvapivé – permafrost tu téměř není. Jádro hory tvoří kameny a štěrk, vše je ale vcelku ustáleno a stabilizováno a sesuv půdy je spíše teoretickou katastrofou. Krátkým shrnutím pořad končí.