Alexandrie: Město měst

Alexandrie: Město měst

O pořadu

Alexandrii, založil při své výpravě do Egypta Alexandr Veliký. Město, které vytvořil, leželo na pobřeží proti ostrovu Pharos, který Alexandr s městem spojil uměle vybudovanou hrází. Díky této hrázi a prodloužení části pobřeží vznikl proslulý Alexandrijský přístav. Sám Alexandr nepřišel do Egypta jako podmanitel, ale velmi rychle využil místní kultury a náboženství ve svůj prospěch. To vedlo k tomu, že Egypťané Alexandra začali považovat za jednoho ze svých faraónů. Alexandrovi potomci se pak pokusili z města vytvořit intelektuální centrum tehdejšího světa. Na zdejší universitě tak působili ti nejlepší učenci tehdejšího světa. Působili tady i zakladatel lékařství Galén či Hypatia, slavná matematička a astronomka. Sami představitelé města se snažili vybudovat knihovnu, která by obsahovala všechny tehdejší knihy či jejich opisy. Právě zde vznikl i první opis hebrejské bible. Pro vznikající křesťanství se zdála Alexandrie městem, které je tak jako pro učence otevřené i pro zvěstovatele nového náboženství. Jenže právě tato otevřenost a vstřícnost vůči novým myšlenkám a duchovním směrům se stala Alexandrii osudnou. Do čela křesťanů se v Alexandrii dostal Cyril Alexandrijský. Tento nesnášenlivý a po moci toužící biskup rozpoutal ve městě náboženské nepokoje, kterým za oběť padla jak učenkyně Hypatia, tak i samotná knihovna. Pouhé jedno procento knih a svitků z této knihovny knihoven bylo do dnešní doby zachráněno. Fanatismus tak zničil výjimečné město a udělal z něj tuctové sídlo tuctových obyvatel.

Úžasná starověká historie, úspěchy Alexandra Velikého, vědecký rozmach v Alexandrii, fanatismus, který zničil výjimečné město