Achnaton a Nefertiti

O pořadu

Nález starověkého města Achetaton ve středním Egyptě je spjat s mocným faraonem Achnatonem a jeho manželkou Nefertiti. Achnaton nastolil nové náboženství, kult slunečního boha Atona, a s Nefertiti se považovali za živoucí božstvo…

Záhady starého Egypta, Nefertiti, pokus o změnu egyptského náboženství.