reklama

Austrálie: Cesta ke svobodě

O pořadu

Na konci 18. století docházelo v Irsku a Walesu k povstáním proti britské koruně. Utlačované národy v Británii požadovaly větší práva, ale Angličané byli rázně proti a všechna povstání potlačili. Aktéři povstání byli deportováni do daleké Austrálie, kde byli vězněni nebo museli tvrdě pracovat. Tito lidé se stali základem nového australského státu… Australský dokument (2015)

Více o pořadu

Vysílání pořadu

6.2. 04:45Austrálie: Cesta ke svobodě (1/2)

reklama