reklama

SOUTĚŽ o knihu Sixtinská kaple za 229 000 Kč. Otázka č. 5

sixtinská kaple - dějiště konání konkláve Foto: sixtinská kaple - dějiště konání konkláveFoto: Maus-Trauden wikipedia commons

Využijte šance na luxusní publikaci v ceně 230 000 Kč.

Pokračujeme v soutěži o exkluzivní fotografické zpracování slavné Sixtinské kaple v poměru 1:1. Kniha vychází v celosvětově limitovaném nákladu 1999 kusů, z toho 100 kusů pro Českou republiku. Navíc jako výhru získáte letenky pro dvě osoby do Říma a individuální prohlídku Sixtinské kaple s erudovaným průvodcem mimo běžné návštěvní hodiny. Více informací o knize najdete na www.luxusniknihovna.cz/sixtinska-kaple.

Cum clave znamená zamčeni na klíč. Seznamte se s akcí, během které jsou v Sixtinské kapli zamčeni kardinálové. Jde o konkláve - volbu nového papeže.


SOUTĚŽNÍ OTÁZKU Č. 5 NAJDETE ZDE

Původní volba římského biskupa měla mnohem více volitelů, než je dnešní shromáždění nejvyšších představitelů církve. Na volbě se podílel jak klérus, tak i všichni římští křesťané. Ovšem z nárůstem členské základy, tedy věřících, navíc dnes rozložených na všech světových kontinentech, něco takového už není možné ani za pomocí internetu. Čím více získával papež podílu na moci, tím více chtěli do volby zasahovat světští vládci - zpočátku římští císaři, později i panovníci z výzmamných evropských panovnických rodů.

Za účelem vymanění se ze světské moci vydal Mikuláš II. v roce 1059 bulu In nomine Domini (Ve jménu Páně). V ní vyhradil volební právo pouze pro kardinály-biskupy. Klérus i celé křesťanstvo včetně panovníků pak mělo volbu jen dodatečně schválit. Roku 1179 Alexandr III. rozšířil privilegium volby na všechny kardinály a také ustanovil, že pro nového papeže musí hlasovat nejméně dvě třetiny voličů.

Aktuální pravidla volby pocházejí v pera velmi populárního poláka Karola Józefa Wojtyły, který je však mnohem známější jak Jan Pavel II. Pravidla sepsal roku 1996. Zásadní změnu do nich vnesl jeho nástupce Benedikt XVI., podle něhož se v dalších hlasováních automaticky hlasuje o 2 nejúspěšnějších kardinálech posledního skrutinia třetí série a je třeba získat 2/3 hlasů a od té doby neprošla žádnou zásadní změnou.

Hlasování už po staletí probíhá v Sixtinské kapli a věřícím je oznámena úspěšná i neúspěšná volba barvou kouře. Pokud z komínu vyjde bílý kouř, mají věřící nového papeže, pokud černý, musí se volit znovu, neb kardninálský sbor zatím nenalezl shodu na novém zástupci Boha na Zemi. Hlasovací lístek je obdélný a v jeho horní polovině jsou vytištěna slova Eligo in Summum Pontificem („Volím za papeže“). Dole je prostor pro jméno vybrané osoby.

Dopředu se nedá odhadnout, kdy budou probíhat další volby, neboť v naprosté většině případů je úřad papeže doživotní. Jednou z výjimek je stále ještě žijící Benedikt XVI.

 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKU Č. 5 NAJDETE 

1. soutěžní otázka z 6.9.2016

2. soutěžní otázka z 13.9.2016

3. soutěžní otázka z 20.9. 2016

4. soutěžní otázka z 27. 9. 2016

Nezapomeňte, že máte šanci po dobu šesti týdnů! Každé úterý nová otázka a nová šance.

Všem účastníkům soutěže, kteří správně odpoví na šest soutěžních otázek, bude e-mailem zaslána finální soutěžní otázka. Soutěžící, který správně odpoví na tuto finálovou otázku jako 100. v pořadí, vyhrává.

Podrobná pravidla soutěže najdete na adrese webu Prima ZOOM

Temný kraj
TV PROGRAM
DNES V TVHlavní postavy Grimm III Foto:
20.15
DNES V TVVelký Foto:
20.15
DNES V TVDoktor Jekyll a pan Hyde Foto:
22.25
DNES V TVJak se staví sen Foto:
21.30
DNES V TVZdeněk se kření Foto:
22.45

reklama