reklama

Nejstarší žijící civilizace slaví 50 000 let. Přesto je na pokraji vyhynutí

Austrálec hraje na domorodý nástroj - tradiční digeridoo Foto: Austrálec hraje na domorodý nástroj - tradiční digeridooFoto: CC BY-SA 3.

Bojíme se imigrantů. A přitom bílí Evropané u protinožců málem zlikvidovali nejstarší civilizaci světa.

Aboriginci – původní obyvatelé Austrálie – a obyvatelé ostrova Torres Strait jsou nejstarší žijící civilizací na planetě. Vědci to aktuálně potvrdili ve studii publikované v nejprestižnějším vědeckém časopise, britském Nature.

Bílí imigranti

Aborigincům, kterým se také někdy říká Austrálci, přitom minulá tři století hrozilo vyhlazení! V roce 1770 připlul do Austrálie James Cook a označil zemi za „liduprázdnou“ a to i přesto, že zde v té době žilo přes milion původních obyvatel. V následujících 150 letech ale v přímém důsledku evropské kolonizace více než jedna čtvrtina z nich zahynula. Kolonizátoři i přistěhovalci je nepovažovali za původní obyvatele a ze strachu je zabíjeli. Původní obyvatelé Austrálie byli také silně ohrožování evropskými nemocemi, jako jsou například neštovice, se kterými se nikdy předtím nesetkali, a jejich tělo se tak nemohlo nijak bránit.

Stejně jako si evropští kolonizátoři přivlastnili právo na život v Austrálii, začali si ve dvacátém století přivlastňovat i právo na životy dětí Aboriginců. Termín „ztracená generace“ označuje více než 100 000 dětí, které byly odňaty původním aborigincko-anglickým rodičům a poslány na převýchovu do bílých rodin nebo křesťanských misií. Potomci ze smíšených rodin byli násilně odloučeni a vykořeněni ze své rodiny i kultury. Díky tomu tak dnes nejsou považování ani za domorodé obyvatele Austrálie. Tento „sociální zásah“ a „pomoc“, jak bývalo odjímání dětí často vládou a mocenskými strukturami nazýváno, pokračoval až do roku 1970! „Evropská“ trestanecká kolonie tak byla trestem především pro původní obyvatele. V roce 1930 se pak počet původních obyvatel odhadoval na pouhých sedmdesát tisíc.

Článek

Velekrabí koberec Foto:

VIDEO: Statisíce obřích velekrabů zaplavily dno oceánu u Austrálie!

Každoročně v červnu, když se vody oceánu na jižní polokouli začnou ochlazovat, zamíří na dno v zátoce Port Philip Bay u Melbourne velekrabi…

Výzkum, vedený profesorem Eske Willerslevem z Cambridgské univerzity, byl založený na analýze DNA a zúčastnilo se ho 83 Aboriginců z celé Austrálie a 25 Papuánců. Mezinárodní tým genetiků zjistil, že jejich kořeny jsou starší více než padesát tisíc let! Výsledky výzkumu ukazují, že předci původních obyvatel Austrálie sem přišli z Afriky již před více než 72 000 lety jako součást první velké migrace lidí. Větev Aboriginců a Papuánců se pak rozdělila o šestnáct tisíc let později. Výsledky také ukazují významné rozdíly v genetické výbavě mezi východními a západními obyvateli kontinentu. Genetické rozdíly mezi nimi jsou signifikantnější než mezi obyvateli Ameriky a Sibiře! Takto významná genetická diverzita pak odkazuje na obrovské množství času, který k obydlení kontinentu Aboriginci a Papuánci měli. Dodnes ovšem zůstává záhadou, jak byli tehdejší lidé schopni překonat velké vzdálenosti mezi kontinenty.

DNA nelže

Analýza DNA tedy potvrdila to, co si Aboriginci předávají již od počátku své existence. Současně s nimi to také již řadu let potvrzují archeologové. Ti k podobnému závěru došli na základě nálezů kamenných artefaktů a způsobu hospodaření s půdou.

V současné době tvoří původní obyvatelé Austrálie zhruba 1,5 % obyvatel tohoto kontinentu. I přes snahu současné vlády Aborigince dlouhodobě trápí chudoba, vysoká kojenecká úmrtnost, vysoká nezaměstnanost, kriminalita, alkoholismus a nízká délka života. Nejstarší žijící civilizace na světě je tedy stále na pokraji vyhynutí.

Text Pavla Janoušková

První pražské slůně živě ze ZOO Praha

reklama