reklama

V pražské zoo se narodili vzácní výrečci. Podívejte se, jak vejrají!

Výreček filipínský je velmi vzácným filipínským endemitem, to znamená, že ve volné přírodě nežije nikde jinde na světě.  Foto: Výreček filipínský je velmi vzácným filipínským endemitem, to znamená, že ve volné přírodě nežije nikde jinde na světě. Foto: Foto: Petr Hamerník

V pražské zoo se vylíhlo v uplynulých týdnech celkem šest výrečků filipínských. Mláďata přitom pocházejí od dvou chovných párů. Zoologické zahradě se tak podařilo výrazně posílit genetickou diverzitu chovu těchto vzácných sov, které jsou k vidění v Evropě pouze v Zoo Praha.

Úspěšný odchov šesti výrečků filipínských je dobrou zprávou zejména proto, že počty těchto vzácných sov v přírodě klesají. „Pražská zoo tak výrazně přispívá k vytváření stabilní záložní populace, která je nezbytná pro případ krizového vývoje volně žijících výrečků. Pokud by k němu došlo, potomci ptáků chovaných lidmi by mohli být ve vhodných lokalitách do přírody navráceni,“ vysvětluje kurátor ptáků pražské zoo Antonín Vaidl.

Výrečci filipínští obývají pouze severní část filipínského souostroví, kde je dlouhodobě ohrožuje především kácení tropických lesů. Zoo Praha proto od roku 2009 spolupracuje se záchrannou stanicí pro sovy na filipínském ostrově Negros. Každoročně podporuje provoz a rozvoj této stanice z konta Pomáháme jim přežít.

Podpořit záchrannou stanici na ostrově Negros lze například zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na projekt jde 28,50 Kč. V pražské zoo mohou návštěvníci vidět výrečky v takzvané Bažantnici ve spodní části areálu zahrady. Kromě Prahy se tento vzácný druh sovy nachází pouze ve dvou evropských zahradách – v Plzni a ve Wroclawi, kde je ale chovají v zázemích, nikoliv v expozicích.

Jak napovídá název, vypadají výrečci jako zmenšenina výrů. Podobají se jim především díky chvostkům – prodlouženým pírkům na temeni hlavy, která vypadají jako uši. U výrečka filipínského jsou zvláště dlouhé. Žijí samotářsky nebo v trvalých párech a hnízdí v dutinách. Na lov se vydávají v noci, kdy zalétají i mimo les, otevřené krajině se však vyhýbají.

Výrečcci filipínští jsou v rámci Evropy k vidění pouze v pražské zoo. Foto:

Výrečcci filipínští jsou v Evropě k vidění pouze v pražské zoo.

První pražské slůně živě ze ZOO Praha

reklama