reklama

Takhle má vypadat cestovní smlouva! Nenaleťte podvodníkům!

Příroda Česka  Foto: Příroda Česka Foto: Thinkstock

Ne každá cestovní smlouva je taková, jak má být. Právě kvůli špatné smlouvě se může vaše dovolená snadno pokazit...

Na co nezapomenout u cestovní smlouvy? Již při výběru zájezdu si pečlivě všímejte veškerých informací napsaných v katalogu. Následná cestovní smlouva musí mít VŽDY písemnou formu. Návrh cestovní smlouvy vám předloží cestovní kancelář a jedno vyhotovení cestovní smlouvy je vám povinna předat.

Cestovní smlouva musí obsahovat:

• kdo je smluvní stranou: (vy a cestovní kancelář)

• vymezení vašeho zájezdu:

• 1) povinné údaje (termín zahájení a ukončení zájezdu, uvedení všech poskytovaných služeb, místo a dobu jejich trvání, je-li součástí zájezdu ubytování doprava včetně např. zajištění transferu k/od hotelu, rozsah a druh stravování, atd.)

• 2) nepovinné údaje (další služby jako fakultativní výlety, příplatek za jednolůžkový pokoj, pronájem automobilu, atd.)

• cenu vašeho zájezdu (včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy)

• podmínky obou smluvních stran pro stornování zájezdu, které jsou povinné

 

Změna cestovní smlouvy

 Pokud cestovní kancelář z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změní podmínky vaší smlouvy, může vám navrhnout změnu cestovní smlouvy (včetně změny ceny zájezdu). Máte dvě možnosti:

• se změnou smlouvy souhlasit

• odstoupit od smlouvy

•Cena zájezdu smí být změněna maximálně 20 dnů před zahájením zájezdu, a to pouze za podmínek stanovených zákonem.

Pokud cestovní kancelář zruší zájezd ve lhůtě kratší než 20 dní před jeho zahájením, má zákazník právo na 10% z ceny zájezdu jako smluvní pokutu.

 

Pokud cestovní kancelář po zahájení zájezdu neposkytne zákazníkovy sjednané služby či jejich podstatnou část řádně a včas:

• cestovní kancelář musí okamžitě provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat

• pokud pokračování zájezdu nelze provést jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně

• pokud zákazník s náhradním řešením nesouhlasí, musí mu cestovní kancelář vrátit rozdíl v ceně a byla-li součástí zájezdu i doprava, musí jej dopravit zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu s nímž zákazník souhlasil...

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

První pražské slůně živě ze ZOO Praha
TV PROGRAM
DNES V TVHellboy 2: Zlatá armáda Foto:
20.00
DNES V TVŽiví mrtví Foto:
22.40
DNES V TVTristan a Isolda Foto:
20.15
DNES V TVDnes zemřeš Foto:
22.50
DNES V TVMordparta Foto:
20.15
DNES V TVOčima Josefa Klímy Foto:
21.30
DNES V TVCizinka Foto:
22.20

reklama