reklama

Písmo staré 30 tisíc let? Záhadné runy z Číny

V minulosti naší planety jsou zřejmě období, o nichž ještě vůbec nevíme. Objev písma starého nejméně 30 tisíc let se totiž pomocí našich znalostí historie nedá vysvětlit.

Čínská archeologie je pořád ještě pole neorané; oproti zbytku civilizovaného světa se zde vlastně teprve začíná zkoumat. O to překvapivější jsou nálezy, které se zde objevují. Například objev run z doby kamenné staví na hlavu všechno, co o této době víme. Kdo mohli být lidé, kteří psali v době, kdy to ještě nikdo neměl umět?

Kamenný úlomek s runami archeologové našli už v 80. letech 20. století, ale nikdo si ho až dodnes nevšiml. Teprve archeolog Fei Peng zaznamenal, že na kameni je něco divného – vyryté linie jsou příliš pravidelné, připomínají trošku germánské runy nebo římské písmo.

„Jde o první doložené anorganické rytiny z celé Číny,“ popisuje Feng ve zprávě o nálezu. „Ale měli jsme náznaky, že něco podobného bylo na stejném nalezišti objeveno už dříve. Bohužel tehdy archeologové podivné linie nijak nepopsali ani nezdokumentovali…“

Naleziště Šuej Dong Gou patří k nejvýznamnějším v celé Číně. Poprvé tady něco objevil už roku 1920 belgický kněz. Od 60. let 20. století zde probíhá pravidelný archeologický výzkum. Nejstarší nálezy pocházejí z doby před 400 000 lety. Archeologové tady našli přes 10 000 artefaktů. Teprve ve 21. století se podařilo tyto nálezy katalogizovat a teď je archeologové analyzují.

Linie jsou tak zřetelné, že jsou i po 30 000 letech jasně rozpoznatelné pouhým okem; přesto je raději vědci studovali digitálním mikroskopem. Teprve z 3D fotografií pořízených tímto přístrojem se dá jednoznačně vyvrátit, že by se jednalo o přirozené praskliny anebo stopy činnosti zvířat. „Přestože si nemůžeme být stoprocentně jistí účelem znaků, s určitostí jsme schopní stanovit jejich původ,“ píše se ve vědecké zprávě. „Byly vytvořené během krátkého času opakovanými řezy – to naznačuje, že mohly být použity na označené nebo počítání něčeho.“

Proč písmo?

Není jisté, že jde o písmo, ale podle čínských archeologů na to odkazuje rovnou několik indicií. „Tak komplikovaný vyřezávaný předmět naznačuje, že by mohlo jít o komplexní znakový systém jako je jazyk,“ tvrdí Peng. Celá lokalita i vrstva, v níž bylo „písmo“ nalezeno, je víc než zvláštní. Mimo jiné zde byly objeveny velmi ostré nástroje a také pštrosí vejce – a to přesto, že nejbližší pštrosi žijí až v Africe.  Jak se sem mohlo dostat?

Archeologové přiznávají, že pro to nemají zatím vysvětlení; v době před 30 000 roky podle současných poznatků nemělo toto vejce co dělat; dálkový obchod rozhodně nebyl na takové úrovni...

Temný kraj
TV PROGRAM
DNES V TVHlavní postavy Grimm III Foto:
20.15
DNES V TVDva v tom Foto:
20.15
DNES V TVModrý kód Foto:
20.15
DNES V TVJak se staví sen Foto:
21.30
DNES V TVMyšlenky zločince - 10. řada Foto:
20.15
DNES V TVSběratelé kostí Foto:
21.15

reklama