Amerika před Kolumbem

Amerika před Kolumbem

O pořadu

Pomineme-li pravděpodobné výpravy Vikingů a další ojedinělé případy, Starý a Nový svět o sobě nevěděly až do roku 1492. Příchod Evropanů do Ameriky měl dramatický dopad. Takzvaná kolumbovská výměna znamenala „výměnu zvířat, rostlin, potravin, lidské populace (včetně otroků), infekčních chorob a myšlenek mezi východní a západní hemisférou planety. Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí týkajících se ekologie, zemědělství a kultury v celé lidské historii“. Jak vypadala Amerika, než na její pevninu vstoupil Kryštof Kolumbus? Jaká byla situace v Evropě a v Americe před jeho vyplutím? Jak zásadní bylo objevení nového kontinentu pro obě civilizace a co se dělo v prvních stoletích kolonizace?

Amerika před Kolumbem, kolonizace, událost, která dramaticky změnila Ameriku, Evropu, celý svět.