reklama

10 důvodů, proč je osel lepší než vůl

osel - dnešní synonymum hlouposti byl kdysi synonymem bohatství Foto: osel - dnešní synonymum hlouposti byl kdysi synonymem bohatstvíFoto: profimedia.cz

Býti oslem v naší kultuře znamená býti hlupákem. Jenže kdo vám nadává do oslů je, mírně řečeno, sám hlupák neznající význam osla. Řečeno méně korektně – je to nevzdělanec, který neví, co říká.

Dodnes je mnoho zemí, zejména v chudých částí Afriky, kde mít osla znamená být bohatý. A na bohatého si hned tak někdo netroufne. Osel je sice zvíře tvrdohlavé (tedy má svou vlastní osobnost a názor, který si dokáže prosadit bez ohledu na přání svého majitele), nicméně stále cenné. Možná z jeho svéhlavosti vychází dnešní pejoraivní označení, které je používáno v mnoha zemích světa. V bohatých zemích euroatlantické civilizace oslů netřeba, tedy alespoň ne k rozvoji společnosti. Ovšem ne vždy tomu tak bylo. V rané historii lidstva měli osli svou nezastupitelnou úlohu.

„K jeho domestikaci došlo na přelomu 3. a 4. století. V našich vykopávkách se objevují v Egyptě, odkud se šíří na severovýchod do Levanty. V raných fázích doby bronzové došlo k jejich rozšíření po celém Blízkém východě. Všude tam, kde se objevili domestikovaní osli, nastaly změny v místních kulturách. Měli vliv na ekonomiku v oblasti, fungovali jako tažná i hospodářská zvířata a stali se cennou komoditou,“ píší autoři studie s názvem The Importance of the Donkey as a Pack Animalin the Early Bronze Age Southern Levant, v níž se odvolávají dokonce na bibli. Svatá kniha křesťanů osly několikrát výslovně zmiňuje. Abramovi se ... vedlo velmi dobře – měl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy,“ píše se v ní a fakt, že k bohatství patřily jak osli, tak oslice, jen podtrhuje hodnotu zvířat a status společenského postavení jejich majitele.

Itzhaq Shai, vedoucí studie, spolu se svými kolegy vyjmenovává hlavní důvody, proč byl osel v době bronzové tak ceněným zvířetem

1. Je schopen nést náklad o váze zhruba 75–100 kg.

2. Jeho životnost se pohybuje kolem 15 let

3. Je „na provoz“ levnější než vůl

4. Je silnější než vůl o podobné velikosti

5. Je rychlejší než vůl

6. Zvládá přežít přežít i těžká období sucha

7. Může táhnout pluh stejně těžký, jako je on sám

8. Může být ovládán jednou osobou (na rozdíl od volů)

9. Spokojí se s potravou nízké kvality a levnější ceny

10. Zvládá nést zboží na dlouhé vzdálenosti a přes těžký terén

Článek

Víkendové zvířáko: osel - Obrázek 3 Foto:

Víkendový mazlík: osel albín

Přinášíme vám něco zajímavého ze světa zvířat. Už totiž i oslové jsou albíni! Bílý Georgi se narodil v Sachsenu a k tomu že je osel, si s ním příroda ještě pohrála co se...

Například keňští Masajové v Keni používají osly především pro přepravu (například pro dopravu nákupů, pro stěhování sídel či čerpání vody). Stejně tak v Botswaně jsou osli používáni pro dopravu lidí, písku pro stavebnictví, vody a zboží. Podobné je to v Etiopii,“ vypočítávají autoři studie pestré využijí oslů, z něhož vyplývá důležitost těchto kopytníků i v dnešní době.

Na druhou stranu biblická kniha Genesis v některých pasážích oslům zrovna nefandí. Doslova se v ní praví „Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. Až uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem!“ V době bronzové, tedy v době hodně předkřesťanské, měl osel význam obrácený – byl ceněným a představa, že jeho jméno bude používáno jako nadávka byla nejspíše nepředstavitelná. Znělo by to podobně, jako by v dnešní době bylo slovo „mercedes“ nadávkou a zlatá cihlička investičního zlata by měla jejího majitele v očích společnosti hrubě degradovat. Je vidět, že časy se mění. A vnímání osla s nimi.

 Text: Topi Pigula

První pražské slůně živě ze ZOO Praha
TV PROGRAM
DNES V TVAfričan Foto:
20.15
DNES V TVPredátor 2 Foto:
22.20
DNES V TVPřístav Foto:
20.15
DNES V TVČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT Foto:
21.30
DNES V TVPrávem odsouzeni Foto:
20.15
DNES V TVSběratelé kostí Foto:
21.15

reklama